"Den som inte tar första steget kommer aldrig framåt"

Mark Twain