UTBILDNING FÖR TRÄNARE
 

TEKNIKTRÄNING (Steg 1-3) 
2 tillfällen á 2h

Hålls som en egen utbildning då endast med fokus på teknik eller i samband med en tränarutbildning.
Vid två tillfällen går vi igenom tekniker för den valda nivån.
Alla deltagare testar teknikerna och övningarna som gås igenom och får feedback på sin egen klättring. Detta för att få bättre förståelse för hur det ska se ut och kännas, samt för att man ska kunna demonstrera teknikerna själv för sina elever.

Innehåll Teknikträning

Steg 1
-Fotplaceringar
-Handplacering
-Viktöverföring
-Balans
-Smear

 

Steg 2
-Fotplacering
-Handplacering
-Kroppsposition
-Dynamiska rörelser
-Flaggning
-Invridningar
-Vilor

 

Steg 3
-Viktpositionering
-Heelhook / toehook
-Avlåsningar
-Coreövningar vid klättring
-Precisionsmoves och timing
-Hastighet på väggen

TRÄNARUTBILDNING 

Steg 1
2 tillfällen á 7h alt. 3 tillfällen á 4h

Förkrav – Teknikträning Steg 1 (eller motsvarande kunskaper)

 

Under den här utbildningen går vi igenom:
-Grundläggande pedagogik för att arbeta med barn och ungdomsgrupper. Olika faser som barn och ungdomar går igenom mentalt och fysiskt och hur vi kan lägga upp träningen utifrån det.
-Hur man kan planera en termin och ett träningspass samt vikten av att ha en röd tråd igenom hela terminen.
-Bemötande av deltagare (och föräldrar).
-Hur man kan arbeta med dynamiken i olika grupper samt vikten av hur man agerar som tränare.
-Analys av klättrare samt genomgång av och övningsval till sin grupp.
-Fallrädslor och hantering av dessa.
-Prehab och mobilitetsövningar för nybörjare.

 

Steg 2
2 tillfällen á 7h alt. 3 tillfällen á 4h

Förkrav - Teknikträning Steg 1+2, Tränarutbildning Steg 1 (alt. motsvarande kunskaper)

 

Vi går  igenom:
-Fortsatt pedagogik och grupphantering.
-Fördjupning i den mentala och fysiska utvecklingen hos våra deltagare samt grundläggande träningslära.
-Fördjupning av analys av klättrare samt övningsval och demonstration av övningar.
-Beroende av behov går vi igenom fallrädslor vid ledklättring samt hur vi arbetar med dessa på olika sätt.
-Prehab och mobilitetsövningar för klättrare på motions- / fortsättningsnivå.
-Grundläggande fysövningar för klättrare.

 

Steg 3
2 tillfällen á 7h alt 3 tillfällen á 4h

Förkrav - Teknikträning Steg 1+2+3, Tränarutbildning Steg 1+2 (alt. motsvarande kunskaper)

 

Vi går igenom:
-Den mentala och fysiska utvecklingen hos våra deltagare samt fördjupar oss mer i träningsläran kring det, (val av anaerob/aerob träning, dvs power vs uthållighet, samt periodisering).
-Analys av klättrare samt övningsval och demonstration av övningar.
-Fallrädslor vid ledklättring samt hur vi arbetar med dessa på olika sätt.
-Taktisk och mental träning.
-Prehab och mobilitetsövningar för avancerad nivå.
-Fysövningar för avancerad nivå.