TJEJEVENT I GÖTEBORG

Under våren och sommaren kommer jag att anordna tjejträffar i Utby där vi samlas i en liten grupp (max 6 deltagare) för att öva på olika klättermoment. 

Vi ses under 2 timmar, värmer upp, går igenom tekniker och tips, klättrar och övar på det vi har lärt oss och för de som vill avslutar vi kvällen med grillning.

Varje vecka bjuder på något nytt och några utav ämnena som står på listan är:

  • Bouldring: landningar, spottning, paddning, hantering av höjdrädsla och urtoppningar. 

  • Trä ankare

  • Rigga topprepsankare - bult

  • Rigga topprepsankare - egna säkringar

  • Repellering

  • Ledklättring

  • Cloggning (soloklättring)

  • Sätta upp portaledge

  • m.m.

Vi värmer upp tillsammans och efteråt sätter jag  upp en slackline som man kan öva på och tänder en grill för att kunna laga mat.

Det här är workshops för dig som vill testa något nytt eller fördjupa dina nuvarande kunskaper och utvecklas som klättrare.

Du vill komma ut och klättra men kanske inte vet vart du ska starta eller har någon att göra det med.

Jag kommer alltid anpassa innehållet på workshopen efter deltagarnas nivåer.

UPPLÄGG (ungefärliga tider)

18.00 Samling, uppvärmning och genomgång av dagens moment

18.20 Genomgång av dagens moment 

18.50 Övning och Klättring

20.00 Sätta upp slackline och starta grillen (ta med egen mat)

PLATS OCH TID

Utby kl 18.00-20.00

För datum se anmälningsformulär

Du får mötesplats skickad till dig dagen innan workshopen!

FÖRKRAV

Medlem i en klätterklubb ansluten till Svenska Klätterförbundet

PRIS

200:-/event

Se innehåll för varje vecka och anmäl dig nedan:

SS_004.jpg